ÖRDEKÇİ OSGB İŞ GÜVENLİĞİ
  • İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına […]

  • İŞ GÜVENLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR? İş Güvenliği Uzmanı, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültesinden mezun olmuş ve iş güvenliği uzmanlığı kursuna gittikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olmuş kişilere denir. Bir C Sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına […]

  • PERİYODİK TEST VE KONTROLLER PERİYODİK TEST VE KONTROLLER NELERDİR? Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılması gereken rutin işlemlerdir. Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır. PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİN […]

  • İş Güvenliği Belgeler

    İş Güvenliği Belgeleri 2012 Yılı İdari Para Cezaları 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İSG Kanunu 2013 Yılı İdari Para Cezaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ Alt İşverenlik Yönetmeliği Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve […]

  • İşyeri Hekimi Kimdir? İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir. İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR? İşyeri hekiminin görevi İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarıyla belirlenmiştir ancak bu yönetmelikte belirtilen görevler aslında doktorun yaptığı işlerin çok ufak bir bölümünü oluşturmaktadır. İşverene, […]